Kursy dla dzieci

ANGIELSKI DLA DZIECI

Celem kursu jest rozwój umiejętności językowych i budowanie motywacji do nauki języka angielskiego u dzieci. Uczymy sprawnego mówienia i pisania oraz rozumienia tego, co mówią i piszą inni. Specyfika kursu jest dostosowana do potrzeb młodych słuchaczy: zajęcia są dynamiczne i angażujące, a postępy szybko zauważalne.

Dzieci realizują kursy dostosowane do ich wieku oraz poziomu zaawansowania, który reprezuntują w momencie zapisu do szkoły.
Do grup są przydzielane na podstawie specjalnie opracowanego testu poziomującego oraz krótkiej rozmowy z metodykiem.

Grupy wiekowe i poziomy zaawansowania:

 • 7-8 lat (I, II klasa) – A0/A1 (Beginner / Elementary)
 • 9-10 lat (III, IV klasa) – A2/A2+ (Elementary+)
 • 11-12 lat (V-VI klasa) – A2+/B1 (Elementary+ / Pre Intermediate)
 • 13-14 lat (I, II gimnazjum / VII-VIII klasa) B1 (Pre Intermediate)

Intensywność zajęć
62 spotkania w ciągu roku szkolnego (9 miesięcy). Wszystkie grupy mają zajęcia 2 razy w tygodniu.
Dzieci 7- i 8-letnie: 2 x 60 minut
Dzieci 9-letnie i starsze: 2 x 90 minut

Rok szkolny trwa od 25.09.2017 do 15.06.2018.

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA DLA DZIECI?

Staramy się, by nauka i posługiwanie językiem obcym przynosiło radość, satysfakcję i motywowało do dalszego wysiłku. Dzięki temu angielski… nigdy się nie nudzi! Nasze kursy dla dzieci są oparte na programie National Geographic Learning. Główną pomocą dydaktyczną są ciekawe (i atrakcyjne wizualnie) podręczniki, uzupełnione o inne materiały (m.in. filmy).
Na zajęciach:

 • doskonalimy ogólną znajomość języka: mówienie i rozumienie ze słuchu, pisanie i rozumienie tekstu,
 • ćwiczymy naturalną komunikację w sytuacjach życia codziennego,
 • poznajemy język obcy w sutentycznym kontekście (np. fragmenty programów TV, zasoby internetowe, gry interaktywne),
 • utrwalamy wiedzę i ćwiczymy umiejętności praktyczne dzięki systematycznym powtórkom,
 • regularnie sprawdzamy postępy uczniów.

O KURSACH

GRUPA 1

Wiek: 7-8 lat
Ilość osób w grupie: od 6 do 12
Poziomy zaawansowania: Beginner & Elementary

Długość kursu: 1 poziom = 62 spotkania (2 semestry)

Długość lekcji: 60 minut

Terminy zajęć: 2 razy w tygodniu po 60 minut / poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki

Godziny zajęć: szczegółowy harmonogram godzinowy jest ustalany we wrześniu

Cena za rok: 1450 PLN

Cena za miesiąc: 165 PLN

GRUPA 2, 3 i 4

Wiek: 9-10 lat | 11-12 lat | 13-14 lat
Ilość osób w grupie: od 6 do 12
Poziomy zaawansowania: od Elementary do Pre-Intermediate

Długość kursu: 1 poziom = 62 spotkania po 90 minut (2 semestry)

Długość lekcji: 90 minut

Terminy zajęć: 2 razy w tygodniu po 90 minut / poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki

Godziny zajęć: szczegółowy harmonogram godzinowy jest ustalany we wrześniu

Cena za rok: 1980 PLN

Cena za miesiąc: 225 PLN

DODATKOWE INFORMACJE

Materiały dydaktyczne: Na kursie główną pomocą jest podręcznik. Wykorzystujemy także materiały autorskie (przygotowane przez lektora specjalnie dla potrzeb kursu). Oferujemy mozliwość zakupu podręczników na miejscu w szkole w atrakcyjnych cenach. Dodatkowe materiały są w cenie kursu.

Realizujemy program National Geographic Learning.

Inne pomoce do nauki: Wszystkie nasze sale są wyposażone w tablice interaktywne.

Wi-Fi: Darmowy dostęp na terenie szkoły.

Zakończenie kursu: Rok szkolny kończy się egzaminem pisemnym i ustnym. Dzieci otrzymują dyplomy z oceną i raportem postępów oraz zaleceniami co do kontynuacji nauki.

Zarezerwuj miejsce na kursie:

Dane opiekuna:
Dane dziecka:


Sprawdź swój poziom znajomości języka!

 • wypełnij test online
 • przyjdź do naszej szkoły (pon.-pt., 8:00-20:00, sob. 9:00-13:00) i napisz test kwalifikacyjny z dowolnego języka z naszej oferty