Biuro tłumaczeń Kraków

RODZAJE TŁUMACZEŃ: pisemne zwykłe i przysięgłe oraz ustne.

RODZAJE TEKSTÓW:

 • dokumenty prawne (akty notarialne, wyciągi z rejestrów, świadectwa, zaświadczenia, opinie, dokumenty wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego)
 • dokumenty biznesowe (umowy handlowe, materiały promocyjne, foldery reklamowe, itp.)
 • korespondencja (urzędowa i prywatna)
 • teksty techniczne
 • teksty ekonomiczne i bankowe
 • teksty medyczne (zaświadczenia lekarskie, zwolnienia, dokumentacja szpitalna)
 • strony internetowe

FORMA DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW: przyjmujemy materiały w wersji papierowej lub elektronicznej.
Tekst do tłumaczenia przysięgłego powinien dodatkowo zostać dostarczony tłumaczowi do wglądu w oryginale.

CZAS WYKONANIA TŁUMACZENIA:

 • tłumaczenia standardowe – minimum 2 dni robocze,
 • tłumaczenie ekspresowe wykonujemy na dzień następny; koszt takiego tłumaczenia jest wyższy o 100% od ceny wyjściowej.

CENY TŁUMACZEŃ: cenę tłumaczenia ustalamy każdorazowo indywidualnie. Jest ona zależna od następujących czynników:

 • ilości stron,
 • terminu wykonania,
 • rodzaju tekstu (język zwykły/specjalistyczny),
 • grupy, w której znajduje się dany język (patrz niżej).

Jedna strona tłumaczenia to:

 • tłumaczenie przysięgłe – 1125 znaków
 • tłumaczenie zwykłe – 1800 znaków

Cena za pojedynczą stronę: od 45 PLN (+23% VAT)
Cena za sporządzenie poświadczonego odpisu: +50% ceny tłumaczenia
Zaliczka: 50% procent szacowanej ceny tłumaczenia (ale nie niższa niż cena za jedną stronę).
Tłumaczenie z języka obcego na inny język obcy: +75% do ustalonych stawek.
Ilość znaków ustalana jest na podstawie edytora tekstu Microsoft Word.
Strona rozpoczęta jest liczona jako cała.
Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004r. rejestr tłumaczy przysięgłych prowadzi Minister Sprawiedliwości.

Języki

Grupa I:

 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski

Grupa II:

 • włoski
 • hiszpański
 • czeski
 • ukraiński
 • słowacki
 • chorwacki
 • węgierski
 • szwedzki
 • norweski
 • niderlandzki
 • bułgarski
 • portugalski
 • białoruski
 • duński

Grupa III:

 • łacina
 • turecki
 • litewski
 • fiński

Grupa IV:

 • japoński
 • arabski
 • słoweński
 • hebrajski

Wycena:

standardoweekspresowe


zwykłeprzysięgłe
Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.