Kursy biznesowe

KURS BIZNESOWY

Dzięki technologii cyfrowej można w każdej chwili porozmawiać z kimś na drugim końcu świata, ale bez znajomości języków obcych nie sposób wykorzystać międzynarodowych możliwości.

Na naszych kursach podniesiesz Twój poziom ogólnej znajomości języka, rozwiniesz umiejętności komunikacyjne oraz nabierzesz płynności i pewności siebie w sytuacjach biznesowych.

DLACZEGO KURS BIZNESOWY?

Wybierz kurs języka biznesowego, jeśli:

 • posługujesz się językiem obcym w pracy,
 • studiujesz na kierunku o profilu biznesowym,
 • interesuje Cię pogłębienie zdolności komunikacji w języku obcym w sytuacjach typowych dla szeroko rozumianego środowiska pracy.

Zdobędziesz następujące umiejętności:

 • podwyższysz kompetencje komunikacyjne w zakresie języka biznesowego,
 • nabędziesz pewności siebie i płynności w posługiwaniu się językiem obcym,
 • poszerzysz słownictwo w interesującej Cię tematyce,
 • poprawisz wymowę oraz intonację.

Jak wygląda nauka na kursie biznesowym?

Najpierw zostaniesz zakwalifikowany do grupy na odpowiednim poziomie zaawansowania (poprosimy Cię o napisanie testu z ogólnej znajomości języka obcego) oraz określimy Twoje cele i potrzeby w oparciu o wstępną rozmowę i/lub specjalny kwestionariusz.

Głównym założeniem programowym jest dopasowanie kursu do potrzeb Słuchaczy, oparte na wstępnej negocjacji. Zawsze jednak – tak jak na kursach języka ogólnego – rozwijamy zarówno znajomość języka w zakresie słownictwa, gramatyki i wymowy, jak i poszczególnych sprawności: czytania, pisania, mówienia i słuchania.

O KURSIE

Minimalny wiek: 18 lat
Ilość osób w grupie: od 5 do 10
Poziomy zaawansowania: B1, B1+, B2 i B2+
Długość kursu: 1 poziom = 100 lekcji (2 semestry)
Długość lekcji: 45 minut

Zajęcia odbywają się w piątki wieczorem (między 16:00 a 21:00) lub w soboty rano i wczesnym popołudniem (między 9:00 a 14:00). Na życzenie grupy możliwe są inne dni zajęć i inny wymiar godzin (kursy w grupach zamkniętych).

Materiały dydaktyczne: podręcznik oraz zestaw materiałów autorskich.

Inne pomoce do nauki: wszystkie nasze sale są wyposażone w tablice interaktywne. Słuchacze mają dostęp do naszej biblioteki oraz czytelni.

Wi-Fi: darmowy dostęp na terenie szkoły.

Certyfikat: każdy poziom zaawansowania (100 lekcji/2 semestry) kończy się egzaminem pisemnym i ustnym. Po zdaniu egzaminu otrzymasz certyfikat z oceną i raportem postępów.
Po ukończeniu 1 semestru nauki możesz otrzymać zaświadczenie, na którym podana jest ocena z egzaminu semestralnego (pisemnego).

DODATKOWE INFORMACJE

Najczęściej poruszana tematyka:

 • sprzedaż i marketing,
 • obsługa klienta,
 • Human Resources,
 • administracja i zarządzanie,
 • small talk i savoir-vivre w wielokulturowym środowisku pracy.

Program kursu obejmuje posługiwanie się językiem w następujących sytuacjach:

 • rozmowy telefoniczne,
 • kontakty interpersonalne,
 • przygotowywanie raportów,
 • debaty, zebrania, konferencje,
 • negocjacje,
 • prezentacje.

W rozwijaniu poszczególnych sprawności językowych wykorzystujemy następujące materiały:

 • czytanie: autentyczne materiały z Internetu i prasy; korespondencja i raporty,
 • pisanie: korespondencja formalna i nieformalna, emaile, raporty,
 • mówienie: ćwiczenie formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi w sytuacjach biznesowych (spotkania, rozmowy telefoniczne, negocjacje, itp.),
 • słuchanie: nagrania audio i filmy video typowych sytuacji biznesowych.

Zarezerwuj miejsce na kursie:Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.

Sprawdź swój poziom znajomości języka!