Cennik

Cennik

Zapisy first minute na kursy języka angielskiego w roku szkolnym 2018/19

KURSY STANDARDOWE DLA DOROSŁYCH (16+)
* Kursy standardowe są prowadzone w systemie semestralnym. Realizacja jednego poziomu zaawansowania obejmuje rok nauki (2 semestry).
** Cena first minute obowiązuje do dnia 30 czerwca 2018 r.

Cena za 1 semestr Cena za rok nauki
Słuchacze kontynuujący 875 PLN 1750 PLN
Słuchacze nowi 905 PLN 1790 PLN

KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (9-13 i 13-16 lat)
* Realizacja programu kursu obejmuje jeden rok szkolny. Płatność można zrealizować jednorazowo lub w 9 ratach miesięcznych.
** Cena first minute obowiązuje do dnia 30 czerwca 2018 r.

Rata miesięczna Rok nauki
225 PLN 2025 PLN

Intensywne kursy wakacyjne 2018:

Ceny kursów języka angielskiego w roku szkolnym 2017/18 (kliknij, aby zobaczyć cenę danego kursu):
Cena kursu obejmuje:

  • wybrany kurs językowy
  • egzamin kwalifikujący na kurs
  • autorskie materiały dydaktyczne (przygotowane przez Lektora)
  • sprawdziany postępów w trakcie kursu oraz egzaminy (semestralny i końcowy)
  • certyfikat ukończenia kursu wraz z raportem postępów
  • dostęp do Wi-Fi na terenie szkoły

Dodatkowe koszty:

  • podręcznik (jeśli program kursu przewiduje jego wykorzystanie),
  • opłata rejestracyjna w wysokości 60 złotych, która obowiązuje osoby zapisujące się po raz pierwszy na kurs w naszej Szkole.

Ceny egzaminów wewnętrznych potwierdzających poziom znajomości języka: