Cennik

Cennik

Jak zapisać się na kurs?

 • wypełnij test poziomujący: online lub w siedzibie Szkoły (po uzgodnieniu terminu),
 • wybierz termin zajęć – skontaktuj się z nami,
 • podpisz umowę uczestnictwa w kursie,
 • dokonaj opłaty za zajęcia.

LEKCJE INDYWIDUALNE ONLINE

od 80 PLN za 1 lekcję 60-minutową (w zależności od języka i ilości godzin)

LEKCJE INDYWIDUALNE STACJONARNE


KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU PTE


KURSY SEMESTRALNE

Cena kursu obejmuje:

 • wybrany kurs językowy
 • egzamin kwalifikujący na kurs
 • autorskie materiały dydaktyczne (przygotowane przez Lektora)
 • sprawdziany postępów w trakcie kursu oraz egzaminy (semestralny i końcowy)
 • certyfikat ukończenia kursu wraz z raportem postępów

Dodatkowe koszty:

 • podręcznik (jeśli program kursu przewiduje jego wykorzystanie),
 • opłata rejestracyjna w wysokości 60 złotych, która obowiązuje osoby zapisujące się po raz pierwszy na kurs w naszej Szkole.

Egzaminy wewnętrzne potwierdzające poziom znajomości języka

Terminy egzaminów są dowolne, mogą odbywać się nawet „na drugi dzień”.
Rodzaje egzaminów:

 • pisemny: sprawdzenie znajomości gramatyki, słownictwa i struktur językowych oraz rozumienia tekstu pisanego | czas trwania: 75 minut
 • egzamin pisemny i ustny: sprawdzenie powyższych umiejętności oraz rozumienia ze słuchu i wypowiedzi ustnej – 120 minut