E-sekretariat

Dostęp do e-sekretariatu umożliwia:

  • dostęp do dziennika elektronicznego;
  • kontakt z lektorami;
  • kontrolę stanu swoich płatności;
  • uzyskanie szybkiej informacji o ewentualnych zmianach w planie;
  • otrzymywanie drogą elektroniczną dokumentów szkolnych;
  • uzyskiwanie na bieżąco ważnych informacji z życia Szkoły;

Zaloguj się:

LangLion