Centrum egzaminacyjne

Wybierz naszą szkołę i zdaj międzynarodowy egzamin językowy!

Jesteśmy centrum egzaminacyjnym trzech egzaminów międzynarodowych: PTE, TOEIC oraz telc.
Oznacza to, że posiadamy licencję na przeprowadzanie tych egzaminów w naszej szkole.
Oferujemy także praktyczne kursy przygotowujące do zdania egzaminów na różnych poziomach zaawansowania.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat międzynarodowy?

Certyfikat międzynarodowy to profesjonalnie przeprowadzone i obiektywne potwierdzenie Twojej znajomości języka obcego.
Egzaminy z naszej oferty są dobrze znane i honorowane przez szkoły, uniwersytety oraz pracodawców z sektora prywatnego i publicznego na całym świecie.

Potrzebujesz potwierdzenia poziomu znajomości języka, a nie jesteś zainteresowany certyfikatem międzynarodowym?

Zapraszamy na organizowane przez naszą szkołę egzaminy wewnętrzne, badające Twoją wiedzę i umiejętności językowe. Główne korzyści:

  • koszt znacznie niższy niż egzaminu międzynarodowego (już od 100 PLN!),
  • dowolny termin (nawet „na drugi dzień”),
  • wybór formy zależy od Twoich potrzeb: możesz zdecydowac się jedynie na egzamin pisemny (czas trwania: 75 min.) lub egzamin pisemny i ustny (czas trwania: 2 godziny).

Sprawdź, który certyfikat językowy będzie dla Ciebie najlepszy:

PTE Authorized Test Center

PTE General to egzamin opracowany przez ekspertów Pearson. Sprawdza umiejętność komunikacji w sytuacjach dnia codziennego, a nie bierną znajomość określonych struktur, dlatego nie posiada wyodrębnionej części gramatycznej – poprawność gramatyczna jest weryfikowana „pośrednio”, w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych. PTE to przyjazny egzamin, który motywuje do nauki języka!
Jak przygotować się do egzaminu PTE? Zobacz ofertę warsztatów i kursów egzaminacyjnych.

Najbliższa sesja egzaminacyjna PTE General:
termin: 28.03.2020, zgłoszenia: do 21.02.2020, późna rejestracja: do 28.02.2020
Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i prześlij na adres info@malyrynek.pl.

TOEIC Authorized Test Centre

TOEIC to egzamin, który dla pracodawców i instytucji jest jednym z najważniejszych narzędzi pozwalającym ocenić kompetencje językowe pracowników. Kładzie nacisk na praktyczną wiedzę i umiejętności językowe. Egzamin nie jest „zaliczany” – pozwala określić poziom kompetencji zarówno w sesjach otwartych w ośrodkach ETS jaki i na żądanie w sesjach zamkniętych podając wyniki na skali od 10 do 990 punktów. Składa się z dwóch części: rozumienia ze słuchu i rozumienia wypowiedzi pisemnych. Umożliwia zwolnienie z lektoratu na wielu polskich i zagranicznych uczelniach.

telc Centrum Egzaminacyjne

telc to system egzaminów językowych ze wszystkich języków europejskich. Wszystkie egzaminy telc są oparte na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Określają poziom umiejętności językowych niezależnie od kraju, w jakim był on zdawany, gdyż warunki przystępowania do egzaminu i przeprowadzania egzaminu są wszędzie jednakowe. telc gwarantuje więc znormalizowany, międzynarodowy system oceny umiejętności językowych, co ma ogromne znaczenie dla wszystkich osób uczących się języka, jak również nauczających go.

Cambridge ESOL

Cambridge ESOL to system egzaminów przygotowany przez zespół Cambridge English Language Assessment wraz z Cambridge University Press. Oceniają umiejętność komunikacji w języku angielskim w rzeczywistych sytuacjach, stąd ich ogromna popularność wśród osób posługujących się angielskim w szkole i pracy.

Nasza Szkoła jest centrum egzaminacyjnym PTE, TOEIC oraz telc.

Organizujemy kursy przygotowujące do następujących egzaminów: