Jak uczymy

Zajęcia są prowadzone w oparciu o metodę komunikatywną. Uznając komunikację za główną funkcję języka, metoda ta kładzie nacisk na interakcję jako środek i ostateczny cel uczenia się języka. Polega ona na aktywnym i harmonijnym rozwijaniu wszystkich czterech sprawności językowych (mówienia i rozumienia ze słuchu, czytania i pisania) oraz znajomości słownictwa i gramatyki.
Głównym celem metody jest rozwijanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym czyli doprowadzenie do tego, by kursant był w stanie używać języka obcego odpowiednio do sytuacji i kontekstu. Podczas zajęć lektor kładzie nacisk na naukę swobodnego i poprawnego porozumiewania się w prawdziwych sytuacjach, formułowania własnych opinii i argumentowania. Dlatego na zajęciach często są wykorzystywane materiały autentyczne (np. wiadomości radiowe i prasowe, fragmenty filmów i programów telewizyjnych, teksty z internetu).

Programy kursów zostały ułożone zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przez zespół Lektorów Małego Rynku pod nadzorem naszego metodyka. Choć każda lekcja żyje własnym życiem, stanowi ona zgodnie z logiczną naturą każdego języka część starannie ułożonego programu, który zakłada stopniowe zgłębianie znajomości gramatyki i słownictwa.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference – CEFR) określa kompetencje językowe przy pomocy skali poziomów biegłości językowej: A1-C2. Dzięki niemu każdy może dokonać oceny swej znajomości języka w zakresie poszczególnych umiejętności: czytania, słuchania, pisania i mówienia.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego:

  • pozwala dokładnie określić, które z powyższych umiejętności powinny być bardziej rozwijane,
  • umożliwia śledzenie indywidualnych postępów w nauce języka obcego,
  • pomaga planować dalszą naukę języka,
  • określa standardy wymagań egzaminacyjnych,
  • szczegółowo określa, czego trzeba się nauczyć, by móc posługiwać się językiem obcym do celów komunikacyjnych oraz jakie sprawności i umiejętności należy nabyć, aby komunikacja przebiegała w sposób prawidłowy i kończyła się sukcesem,
  • oferuje szczegółowy opis celów, treści i metod prowadzenia zajęć z języka obcego,
  • gwarantuje wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń, wydawanych przez różne instytucje w różnych krajach, a więc zwiększa mobilność w europejskim obszarze edukacyjnym i na rynku pracy.

Pomoce dydaktyczne, z których korzystamy na zajęciach, to:

  • tablice interaktywne, dzięki którym filmy, podcasty i inne multimedialne pomoce są u nas „na porządku dziennym”,
  • nasze autorskie materiały, które stale tworzymy i udoskonalamy,
  • podręczniki National Geographic Learning oraz innych wiodących wydawnictw (Pearson, Oxford, Cambridge, Difusión, Cornelson).

Większość naszych kursów języka angielskiego jest oparta na programie National Geographic Learning: dzięki temu nasi Słuchacze mogą rozwijać znajomość języka oraz wzbogacić swą wiedzę o świecie!

Zapraszamy do zapoznania się z programem National Geographic Learning: szczegóły znajdziesz tutaj.

Kadra lektorska naszej Szkoły to zespół wykwalifikowanych, doświadczonych nauczycieli języków obcych. Uczą u nas Polacy – filologowie obcy, wyspecjalizowani w nauczaniu języka – oraz native speakers, którzy zapewniają kontakt ze swym ojczystym językiem i unaoczniają potrzebę znajomości języków obcych.

Wszyscy nauczyciele posiadają przy tym nieoceniony dar wytwarzania i pielęgnowania wspaniałej atmosfery w grupie, umacniania więzi i przekazywania swych umiejętności w jak najlepszy sposób.

Dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji naszych nauczycieli. Poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, seminariach i konferencjach metodycznych, nasi lektorzy nieustannie poszerzają swój warsztat, wzbogacając się o nową wiedzę oraz nowe techniki rozwijania umiejętności językowych u swoich uczniów. Zespół lektorów naszej Szkoły pozostaje w stałej współpracy z metodykiem, który dba o poprawnność kształcenia językowego.

poziom słuchanie czytanie mówienie pisanie interakcja ustna interakcja pisemna

A1

rozumienie krótkich i prostych instrukcji kierowanych bezpośrednio do ucznia rozumienie formularza (imię, nazwisko, wiek, adres, itp.) na tyle, aby można go było wypełnić samodzielnie podanie własnych danych osobowych wypełnienie prostego formularza zawierającego dane osobowe zadawanie prostych pytań i udzielanie na nie odpowiedzi zapytanie w formie pisemnej o dane osobowe

A2

rozumienie najważniejszych informacji w ogłoszeniu lub rozmowie innych osób rozumienie ogłoszeń drobnych opowiedzenie o swojej rodzinie oraz miejscu zamieszkania napisanie prostej notatki dokonanie prostych zakupów, zamówienie posiłku, itp. napisanie prostej notatki, pocztówki, itp.

B1

rozumienie wolno i wyraźnie prowadzonej rozmowy lub informacji medialnych rozumienie najważniejszych informacji z krótkich artykułów prasowych, zwykłych listów, itp. opowiedzenie o swoich doświadczeniach napisanie prostego listu i tekstu wyrażającego opinię, opisanie w prosty sposób doświadczeń i zdarzeń radzenie sobie w codziennych sytuacjach pisanie listów

B2

rozumienie większości informacji z radia i telewizji, jeśli prowadzone są w standardowej odmianie języka rozumienie recenzji, artykułów prasowych związanych ze współczesnymi problemami, listów, itp. opowiedzenie fabuły filmu, sztuki czy książki, streszczenie artykułów, wywiadów napisanie listu, streszczenia artykułu, prezentacji czy wypracowania na tematy bliskie zainteresowaniom przeprowadzenie wywiadu pisemne ustosunkowanie się do poglądów innych osób

C1

rozumienie wyrażeń slangowych, całego filmu, itp. rozumienie skomplikowanych opracowań i współczesnych tekstów literackich wygłoszenie skomplikowanej, rozbudowanej prezentacji, streszczenie skomplikowanych tekstów napisanie listu formalnego, wypowiedzenie się na wiele tematów wzięcie udziału w dyskusji prowadzonej przez rodzimych użytkowników języka pisemne wypowiedzenie się w sposób jasny i przejrzysty dla odbiorcy

C2

rozumienie wszelkiego rodzaju wypowiedzi nawet bardzo szybkich rozumienie wszelakich tekstów literackich, nawet takich zawierających wyrażenia slangowe, potoczne i idiomatyczne przedstawienie poglądów i opinii, przeanalizowanie sprzeczności, umiejętność położenia nacisku na to, co najważniejsze napisanie krytycznej recenzji, dobrze zbudowanego artykułu, itp. wzięcie udziału we wszelkich rozmowach prowadzonych przez rodzimych użytkowników języka pisemne wypowiedzenie się w sposób jasny i przejrzysty dla odbiorcy

Czytaj na naszym blogu: „Chcesz szybko nauczyć się języka? Przeskocz 7 barier językowych!”