Kursy dofinansowane

KURSY DOFINANSOWANE

Zapraszamy na szkolenia językowe dla osób fizycznych,  przedsiębiorców i pracowników, dofinansowane ze środków UE.

Rodzaje dofinansowania:

  • BONY SZKOLENIOWE – do 87% wartości szkolenia; kazdy uczestnik Projektu może uzyskać max. 180 bonów. Wszystkie kursy językowe w ramach Projektu kończą się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu uznawanego na całym świecie.
  • MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE (M-BONy) – dotacja w wysokości 50% lub 80% do kursu językowego (szkolenia indywidualnego i w małych grupach) lub egzaminu międzynarodowego (np. PTE, TOEIC). Wysokość dofinansowania jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa.

ZAMÓW SZKOLENIE

Oferujemy „szyte na miarę” szkolenia językowe oraz bezpłatne doradztwo, dotyczące programów „Kierunek Kariera” i „Małopolskie Bony Rozwojowe”. Skontaktuj się z nami i zamów szkolenie specjalnie dla Ciebie lub Twojej Firmy, które dofinansujesz przy pomocy bonów edukacyjnych.

BONY SZKOLENIOWE: DLA KOGO? JAK JE UZYSKAĆ?

Projekt jest skierowany do osób, które mieszkają, uczą się lub pracują na terenie województwa małopolskiego.

Warunek, który muszą spełnić wszyscy uczestnicy: należy przede wszystkim być osobą pracującą* lub prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniać pracowników.

Dodatkowo musisz spełnić jeden z poniższych warunków:

  • mieć ukończone 25 lat i posiadać wykształcenie nie wyższe niż maturalne,
  • mieć powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie.

* Osoby pracujące: te osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę, na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Do osób pracujących nie zaliczają się osoby przebywające na urlopach wychowawczych nie wykonujące żadnej pracy zarobkowej.

KROK 1. Przystąp do projektu „Kierunek Kariera”.

Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy ze strony projektu lub zgłoś się osobiście do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Krakowie:

Biuro Projektu Kierunek Kariera
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków
e-mail: kariera@wup-krakow.pl
tel. 12 619 84 59

KROK 2. Umów się w WUP na Bilans Kariery – krótkie spotkanie z doradcą zawodowym.

KROK 3. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Jest to narzędzie, za pomocą którego zapiszesz się na kurs językowy i egzamin w naszej Szkole.

KROK 4. Zamów BONY SZKOLENIOWE.

KROK 5. Zawrzyj umowę z WUP.

KROK 6. Wpłać wkład własny (czyli 13% wartości zamówionych bonów).

KROK 7. Zaloguj się w Bazie Usług Rozwojowych i zapisz się na wybrany kurs.

M-BON: JAKIE SZKOLENIE WYBRAĆ? JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Z projektu mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek, posiadający siedzibę lub filię na terenie województwa małopolskiego.

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE mogą być wykorzystane na:

Jeśli chcesz, abyśmy przygotowali szkolenie specjalnie dla Ciebie, wybierz:

  • JĘZYK – dowolny z oferty Szkoły (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i inne),
  • RODZAJ KURSU – indywidualny lub w mini-grupach (2-4-osobowych),
  • MIEJSCE ZAJĘĆ – w siedzibie Szkoły lub Twojej firmy,
  • INTENSYWNOŚĆ ZAJĘĆ – dni i godziny zajęć są ustalane w oparciu o dyspozycyjność Przedsiębiorcy (i/lub jego pracowników) oraz lektorów Szkoły.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania, powinni zgłosić chęć uczestnictwa w Projekcie i dopełnić wszystkie formalności poprzez system informatyczny obsługi bonów rozwojowych udostępniony przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego (MARR S.A.).

KROK 1. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Jest to narzędzie, za pomocą którego zapiszesz się na szkolenie językowe w naszej Szkole.

KROK 2. Wypełnij i wyślij kompletny formularz rejestracyjny zgodnie z regulaminem postępowania w systemie.

Dokumenty, które regulują m.in. funkcjonowanie projektu oraz zasady pozyskania i rozliczania usług rozwojowych w systemie znajdziesz na stronie projektu.

KROK 3. Drogą elektroniczną otrzymasz informację o rezultacie weryfikacji i dalszym postępowaniu w celu podpisania umowy.

KROK 4. Podpisz umowę uczestnictwa w Projekcie. Po zawarciu umowy MARR S.A. poinformuje Cię o terminie dokonania wpłaty wkładu własnego.

KROK 5. Wpłać wkład własny i odbierz bony.

KROK 6. Dokonaj wyboru szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych i ustal z naszą Szkołą formę i miejsce jego realizacji.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (+48 509 927 627) lub mailowy.