Projekt „Hiszpański w Akcji”

PROJEKT „HISZPAŃSKI W AKCJI”

Fundacja Babel oraz Szkoła Języków Obcych „Mały Rynek” zapraszają do udziału w I edycji Projektu „Hiszpański w Akcji”:

40-godzinny kurs języka hiszpańskiego z elementami kultury w cenie 400 zł!

Cel Projektu: upowszechnienie znajomości języka hiszpańskiego oraz przybliżenie kultury Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych.

Opis Projektu: Uczestnicy poznają podstawy języka hiszpańskiego niezbędne do efektywnej komunikacji oraz kontekst kulturowy krajów, w których hiszpański jest językiem urzędowym.

O PROJEKCIE

Poziom: A1 (podstawowy)

Terminy zajęć:
GRUPA 1 – poniedziałki i środy, 16:00-17:30
GRUPA 2 – wtorki i czwartki, 19:15-20:45

Rozpoczęcie zajęć:
GRUPA 1 – poniedziałek, 19.03.2018
GRUPA 2 – wtorek, 20.03.2018

Cena: 400 zł za 40 godzin lekcyjnych

W cenie:
– kurs języka hiszpańskiego z elementami kultury,
– materiały do zajęć,
– certyfikat ukończenia kursu,
– dostęp do biblioteki Szkoły Języków Obcych „Mały Rynek”.

PROGRAM

I) KOMUNIKACJA (czyli to, o czym nauczysz się rozmawiać):
1) opowiadanie o sobie i o innych oraz zadawanie pytań:
– dane osobowe,
– rodzina,
– zainteresowania,
– czynności codzienne, rozkład dnia,
– opisywanie osób i przedmiotów,
– pogoda,
– lokalizacja w przestrzeni (opisywanie domu, miasta, kraju, świata),
2) plany, projekty, marzenia
3) wyrażanie opinii, pytanie o zdanie
4) funkcje społeczne języka: przedstawianie się, witanie, żegnanie, dziękowanie, składanie zyczeń, zapraszanie, reagowanie na informacje

II) GRAMATYKA (czyli środki, które posłużą Ci do efektywnej komunikacji):
1) alfabet i wymowa,
2) rzeczowniki (rodzaj, liczba)
3) przymiotniki (rodzaj, liczba)
4) zaimki – ja, ty… | mój, twój… | ten, tamten… itp.
5) tworzenie pytań
6) czasowniki – odmiana w czasie teraźniejszym
7) wyrażanie zainteresowań, planów i powinności

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Kto może wziąć udział w Projekcie?
Do udziału zapraszamy osoby, które ukończyły 18. rok życia, mieszkające, pracujące bądź uczące się na terenie województwa małopolskiego.
Dopuszcza się także udział osób 16- i 17-letnich po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodzica lub innego opiekuna prawnego Uczestnika.

Czego nauczę się na kursie?
Zobacz: Program zajęć (powyżej).
W celu opanowania podstaw języka hiszpańskiego, określonych w Programie zajęć, należy uczęszczać na zajęcia i stosować się do reguł systematycznej nauki :).

Kto prowadzi zajęcia?
Lektorka Szkoły Języków Obcych „Mały Rynek”, filolog hiszpański, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Universidad de Granada, posiadająca wieloletnie doświadczenie w uczeniu języka hiszpańskiego jako obcego w oparciu o metodę komunikatywną.

Z jakich materiałów korzysta się na zajęciach?
Kurs został opracowany specjalnie dla potrzeb Projektu „Hiszpański w Akcji”. Na lekcjach wykorzystywane są zarówno materiały drukowane, jak również audiowizualne. Uczestnicy otrzymują wszystkie materiały do zajęć. Prosimy o zaopatrzenie się w notatnik i przybory do pisania :).

Czy otrzymam zaświadczenie lub certyfikat ukończenia kursu?
Tak! Warunkiem otrzymania certyfikatu jest regularne uczęszczanie na zajęcia (frekwencja minimum 80%) oraz pozytywne zaliczenie testu końcowego.

Czy będę mieć możliwość kontynuacji nauki?
Tak. Jest to pierwsza edycja Projektu „Hiszpański w Akcji”. Kolejna edycja jest planowana na rok szkolny 2018/19. Szkoła oferuje także różnorodne formy kontynuacji nauki, dopasowane do potrzeb Kursantów:
– na intensywnym kursie wakacyjnym,
– na lekcjach indywidualnych lub w „mini-grupach”,
– w grupach „zamkniętych” – tworzonych na zyczenie Uczestników,
– na kursach zagranicznych w szkołach partnerskich „Małego Rynku”: w Hiszpanii, na Kubie, w Meksyku, Kostaryce, Argentynie i innych krajach Ameryki Południowej.
W każdej chwili możesz uzyskać od nas wskazówki co do kontynuacji nauki, dopasowanej do Twoich potrzeb!

Chcesz wziąć udział w Projekcie „Hiszpański w Akcji”?

Skontaktuj się z nami:

GRUPA 1 – poniedziałki i środy, 16:00-17:30GRUPA 2 – wtorki i czwartki, 19:15-20:45


Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.

info@malyrynek.pl

tel. +48 509 927 627 lub 12 422 20 30