Egzaminy PTE

„Mały Rynek” jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym PTE General.

Organizujemy sesje egzaminacyjne z języka angielskiego na poziomach A1 – C2.
W naszej szkole możesz przygotować się do PTE General na kursie technik egzaminacyjnych, doskonalącym lub indywidualnym.

Egzaminy PTE General są uznawane na całym świecie przez władze oświatowe, pracodawców i uczelnie. W Polsce certyfikat PTE:

 • uprawnia do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu oraz w szkole podstawowej w klasach od I do III (od poziomu B2),
 • jest uznawany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego,
 • zwalnia z egzaminów językowych na wyższych uczelniach.

PTE General to przyjazny egzamin, który motywuje do nauki języka. Sprawdza umiejętność komunikacji w sytuacjach dnia codziennego, a nie bierną znajomość określonych struktur. Dlatego PTE nie posiada wyodrębnionej części gramatycznej – poprawność gramatyczna jest weryfikowana „pośrednio”, w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych.

Sesje egzaminacyjne:

 • odbywają się 2 razy w roku – w maju lub czerwcu oraz grudniu,
 • w celu rezerwacji miejsca na egzamin prosimy o kontakt telefoniczny (+48 12 422 20 30), mailowy (malyrynek@malyrynek.pl) lub poprzez formularz.

Najbliższa sesja egzaminacyjna:

 • Poziomy: 1 (A1), 2 (B1), 3 (B2) oraz 4(C1)
 • Egzamin ustny: 2.12 – 16.12.2017
 • Egzamin pisemny: 16.12.2017
 • Zgłoszenia: do 10.11.2017
 • Późna rejestracja: do 17.11.2017
 • Cena dla poziomów A1 – B2: 620 PLN, późna rejestracja: 720 PLN
 • Cena dla poziomów C1 i C2: 690 PLN, późna rejestracja: 790 PLN

Sprawdź naszą ofertę kursów przygotowujących do PTE: szkolenia z technik egzaminacyjnych i kursu doskonalącego na poziomie B2.

W celu rezerwacji miejsca na egzamin prosimy o kontakt telefoniczny (+48 12 422 20 30), mailowy (malyrynek@malyrynek.pl) lub poprzez formularz.NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Jak długo ważny jest certyfikat PTE?
  PTE General to egzamin ważny bezterminowo.
 • Jak wygląda egzamin PTE General?
  Egzamin składa się z dwóch części:

  1. egzamin pisemny: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz umiejętność pisania,
  2. egzamin ustny (może on mieć miejsce przed częścią pisemną lub po niej)
 • Jak długo trwa egzamin?
  Długość egzaminu zależy od poziomu zaawansowania.

  Poziom PTE General Poziom w skali CEFR Czas trwania części pisemnej Czas trwania części ustnej
  Level A1 A1 1 godz. 15 min. 5 min.
  Level 1 A2 1 godz. 35 min. 5 min.
  Level 2 B1 1 godz. 35 min. 7 min.
  Level 3 B2 2 godz. 7 min.
  Level 4 C1 2 godz. 30 min. 8 min.
  Level 5 C2 2 godz. 55 min. 8 min.
 • Kiedy otrzymam certyfikat?
  Wyniki poznasz do 10 tygodni od egzaminu, a certyfikat otrzymasz do 4 tygodni później.
 • Jaki kurs przygotuje mnie do PTE General?
  Kurs doskonalący ogólną znajomość języka angielskiego w naszej szkole to wystarczające przygotowanie do PTE!
  Specjalny kurs egzaminacyjny nie jest konieczny, ponieważ egzamin PTE General nie wymaga znajomości tzw. technik egzaminacyjnych (w przeciwieństwie do innych egzaminów, np. Cambridge ESOL).
  Nasi lektorzy są także egzaminatorami PTE. Dlatego, by uzyskać większą pewność zdania egzaminu, możesz skorzystać z konsultacji lub wykupić lekcje indywidualne, na których przećwiczysz poszczególne umiejętności językowe, testowane na egzaminie.
 • Jaki podręcznik mogę wykorzystać, przygotowując się do PTE?
  Każdy dobry podręcznik, dostosowany do nauki metodą komunikatywną, jest wystarczającą pomocą dydaktyczną.
  Żeby usprawnić przygotowanie, możesz także wykorzystać zbiór arkuszy egzaminacyjnych wydawnictwa Pearson.
 • Chcę uzyskać kwalifikacje do uczenia angielskiego w przedszkolu. Który egzamin PTE muszę zdać?
  Egzamin PTE General poziom 3 zdany z oceną pass, merit lub distinction jest oficjalnym potwierdzeniem znajomości języka angielskiego na poziomie B2 i kwalifikuje do nauczania języka angielskiego według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
  Zobacz, jak wygląda egzamin PTE Level 3.

Zobacz przykładowe testy PTE General.