Egzaminy PTE

„Mały Rynek” jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym PTE General.

Najbliższa sesja egzaminacyjna PTE General:
termin: 28.03.2020, zgłoszenia: do 21.02.2020, późna rejestracja: do 28.02.2020
Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i prześlij na adres info@malyrynek.pl.

PTE General to przyjazny egzamin, który motywuje do nauki języka. Sprawdza umiejętność komunikacji w sytuacjach dnia codziennego, a nie bierną znajomość określonych struktur. Dlatego PTE nie posiada wyodrębnionej części gramatycznej – poprawność gramatyczna jest weryfikowana „pośrednio”, w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych.
Egzaminy PTE General są uznawane na całym świecie przez władze oświatowe, pracodawców i uczelnie. W Polsce certyfikat PTE:

 • uprawnia do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu oraz w szkole podstawowej w klasach od I do III (od poziomu B2),
 • jest uznawany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego,
 • zwalnia z egzaminów językowych na wyższych uczelniach.

Najbliższa sesja egzaminacyjna: marzec 2020

 • Poziomy: Level 3 (B2)
 • Egzamin pisemny: 28.03.2020
 • Egzamin ustny: 14-28.03.2020
 • Zgłoszenia: do 21.02.2020
 • Późna rejestracja: do 28.02.2020 (w miarę dostępności miejsc)
 • Ogłoszenie wyników: 11/12.05.2020

Cena: poziomy A1-B2 – 690 PLN, późna rejestracja: 790 PLN | poziom C1 – 750 PLN, późna rejestracja: 850 PLN

Kolejne sesje egzaminacyjne: maj lub czerwiec 2020

Kursy i warsztaty egzaminacyjne PTE: jednodniowe warsztaty technik egzaminacyjnych (8 godzin), kurs doskonalący (30 lekcji).

REJESTRACJA NA EGZAMIN

Zgłoszenia: pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i prześlij na adres info@malyrynek.pl. Po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej zgłoszenie możesz dokonać opłaty za egzamin. Informacja i rezerwacja miejsc: tel. +48 509 927 627 lub e-mail info@malyrynek.pl.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Jak długo ważny jest certyfikat PTE?
  PTE General to egzamin ważny bezterminowo.
 • Jak wygląda egzamin PTE General?
  Egzamin składa się z dwóch części:

  1. egzamin pisemny: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz umiejętność pisania,
  2. egzamin ustny (może on mieć miejsce przed częścią pisemną lub po niej)
 • Jak długo trwa egzamin?
  Długość egzaminu zależy od poziomu zaawansowania.

  Poziom PTE General Poziom w skali CEFR Czas trwania części pisemnej Czas trwania części ustnej
  Level A1 A1 1 godz. 15 min. 5 min.
  Level 1 A2 1 godz. 35 min. 5 min.
  Level 2 B1 1 godz. 35 min. 7 min.
  Level 3 B2 2 godz. 7 min.
  Level 4 C1 2 godz. 30 min. 8 min.
  Level 5 C2 2 godz. 55 min. 8 min.
 • Kiedy otrzymam certyfikat?
  Wyniki poznasz do 10 tygodni od egzaminu, a certyfikat otrzymasz do 4 tygodni później.
 • Jaki kurs przygotuje mnie do PTE General?
  Możesz wybrać kurs standardowy semestralny lub roczny (doskonalący ogólną znajomość języka angielskiego) lub zdecydować sie na kurs egzaminacyjny PTE; możesz także zapisać się na lekcje indywidualne.
 • Oto specjalistyczne kursy i warsztaty, na których przygotujesz się do PTE w naszej Szkole:
  jednodniowe warsztaty technik egzaminacyjnych (8 godzin),
  kurs doskonalący (30 lekcji).
  Nasi lektorzy są także egzaminatorami PTE. Dlatego, by uzyskać większą pewność zdania egzaminu, możesz skorzystać z konsultacji lub wykupić lekcje indywidualne, na których przećwiczysz poszczególne umiejętności językowe, testowane na egzaminie.
 • Jaki podręcznik mogę wykorzystać, przygotowując się do PTE?
  Każdy dobry podręcznik, dostosowany do nauki metodą komunikatywną, jest wystarczającą pomocą dydaktyczną.
  Żeby usprawnić przygotowanie, możesz także wykorzystać zbiór arkuszy egzaminacyjnych wydawnictwa Pearson.
 • Chcę uzyskać kwalifikacje do uczenia angielskiego w przedszkolu. Który egzamin PTE muszę zdać?
  Egzamin PTE General poziom 3 zdany z oceną pass, merit lub distinction jest oficjalnym potwierdzeniem znajomości języka angielskiego na poziomie B2 i kwalifikuje do nauczania języka angielskiego według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
  Zobacz, jak wygląda egzamin PTE Level 3.

Zobacz przykładowe testy PTE General.