telc

„Mały Rynek” jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym telc (The European Language Certificates).

Organizujemy sesje egzaminacyjne na poziomach A1 – C1.
Certyfikat międzynarodowy telc uzyskało u nas już ponad 1500 osób.

Wszystkie egzaminy telc są oparte na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Oznacza to, że egzamin telc bada indywidualne kompetencje językowe zgodne z ramami wyznaczonymi w Europie. Określa poziom umiejętności językowych niezależnie od kraju, w jakim był on zdawany, gdyż warunki przystępowania do egzaminu i przeprowadzania egzaminu są wszędzie jednakowe. telc gwarantuje więc znormalizowany, międzynarodowy system oceny umiejętności językowych, co ma ogromne znaczenie dla wszystkich osób uczących się języka lub nauczających go.

Najbliższa sesja egzaminacyjna:

 • Język: angielski
 • Poziomy: B2 i C1
 • Termin: 12.12.2015
 • Zgłoszenia: do 23.10.2015
 • Cena egzaminu na poziomie B2: 700 PLN (650 PLN dla naszych słuchaczy)
 • Cena egzaminu na poziomie C1: 750 PLN (700 PLN dla naszych słuchaczy)

W celu rezerwacji miejsca na egzamin prosimy o kontakt telefoniczny (+48 12 422 20 30) lub mailowy (malyrynek@malyrynek.pl).

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
 • Co oznacza skrót telc?
  Jest to skrót od słów The European Language Certificates i odnosi się do europejskiego systemu testowego, który jest rozpoznawalny przez uczelnie, zakłady pracy i instytucje publiczne na całym świecie.
 • Z jakich języków można zdawać telc?
  Certyfikaty można uzyskać z 11 języków: angielskiego, czeskiego, francuskiego, holenderskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego, włoskiego i polskiego.
 • Na jakich poziomach zaawansowania są dostępne egzaminy telc?
  Od A1 (poziom podstawowy) do C1 (poziom biegłości językowej).
  Ważną cechą systemu egzaminów telc jest ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany np. z języka angielskiego na poziomie B1 (średnio-zaawansowanym) jest takim samym egzaminem jak egzamin z języka francuskiego, czy niemieckiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna.
  Wszystkie egzaminy na danym poziomie mają taką samą strukturę.
 • Kto ocenia egzamin telc?
  Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych uprawnionych egzaminatorów.
  Cześć ustna jest oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez licencjonowanych egzaminatorów – Partnerów telc GmbH.
 • Czy otrzymuje się jakiś dokument potwierdzający zdanie egzaminu?
  Po zdaniu egzaminu telc otrzymuje się certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty te są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej.