TOEIC

Mały Rynek Językowy jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym TOEIC (Test of English for International Communication).

Egzamin TOEIC® jest dla firm i pracodawców jednym z najważniejszych narzędzi pozwalającym ocenić kompetencje językowe pracowników. Kładzie nacisk na praktyczną wiedzę i umiejętności językowe. Egzamin nie jest zaliczany – pozwala określić poziom kompetencji zarówno w sesjach otwartych w ośrodkach ETS, jak i na żądanie w sesjach zamkniętych, podając wyniki na skali od 10 do 990 punktów.

Egzamin składa się z dwóch części: rozumienia ze słuchu i rozumienia wypowiedzi pisemnych.
Umożliwia zwolnienie z lektoratu języka obcego na wielu polskich i zagranicznych uczelniach.

Certyfikat TOEIC® to:

  • najczęściej zdawany egzamin w środowisku pracy,
  • obiektywny pomiar umiejętności językowych na poziomach A1-C1,
  • egzamin uznawany przez ponad 14 000 firm i organizacji na świecie – m.in. Starbucks, Air Frace, Renault, Accenture, FedEx, Toyota, LG, Lilly, Huawei, NEC, Canon, Air Asia,
  • przepustka do międzynarodowej kariery i cenny dodatek do CV,
  • najbardziej przyjazny egzamin, który „zawsze się zdaje”.
Kliknij w obrazek, aby zobaczyć całą infografikę:

TOEIC Infografika