Akcje online na giełdzie online

Dynamiczny rozwój cyfryzacji spowodował zmianę preferencji konsumenckich w stopniu nieoczekiwanym nawet przez ekspertów. Bodźcem przyspieszającym ten proces jest także sytuacja epidemiologiczna. W sumie znaczna część populacji zorientowała się, że można swobodnie funkcjonować bez wychodzenia z domu. W ten sam sposób zaczynają funkcjonować giełdy oraz usługi brokerskie. Bardzo możliwe, że pełne parkiety już niedługo będzie można oglądać jedynie na starych fotografiach. Zastąpią je akcje online.

 • Akcje online – co to jest?
 • Czy akcje online są bezpieczne?
 • Dlaczego ważna jest licencja udzielona platformie tradingowej?
 • Co oferuje platforma tradingowa?

Akcje online na giełdzie online 

Rosnące bezpieczeństwo w sieci i stale rozwijane metody weryfikacji tożsamości sprawiają, że obrót bezgotówkowy przez internet stał się powszechną formą wymiany handlowej nawet na najwyższym poziomie światowym.

Akcje online związane są z giełdami, także funkcjonującymi w świecie wirtualnym. Co do zasady inwestor nie powinien odczuć żadnej różnicy in minus.

Innymi słowy, transakcje przeprowadzone za pośrednictwem platform inwestycyjnych, na giełdach online są pełnowartościowymi w świetle prawa umowami handlowymi i jako takie rodzą określone skutki prawne.

Oczywiście, gra wymaga założenia konta, na wybranej przez inwestora platformie tradingowej.

Tu mała uwaga, przed zawarciem umowy o prowadzenie rachunku maklerskiego warto sprawdzić, czy dana platforma może wylegitymować się odpowiednią licencją udzieloną przez bank. Oznacza to między innymi, iż portal spełnia wszystkie rygorystyczne wymogi sprawozdawczości finansowej oraz jego obecność na rynku nie jest tymczasowa. W połączeniu ze wsparciem eksperckim udzielanym przez profesjonalną platformę inwestycyjną gracz ma gwarancję, iż jego akcje onlinesą w pewnych i dobrych rękach.

Po stronie korzyści wynikających z takiej formy aktywności giełdowej należy wpisać:

 • Nieograniczony dostęp do zasobów giełdowych;
 • Dowolność w zakresie czasu i miejsca zawierania transakcji;
 • Bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunku maklerskim;
 • Pełną dyskrecję;
 • Stały dostęp do najwyższej klasy ekspertów;
 • Rozbudowany system szkoleń;
 • Spersonalizowane nowoczesne narzędzia inwestycyjne.

Czy w sieci dostępne są tylko akcje online?

Poza akcjami online, z których każda stanowi jakiś ułamek wartości przedsiębiorstwa notowanego na giełdzie (spółka akcyjna), trading wirtualny zapewnia także dostęp do szeregu innych instrumentów, pozwalających rozszerzyć spectrum zainteresowań inwestora.

Rynki (wybrane) dostępne za pośrednictwem platformy inwestycyjnej:

 • Surowce – inwestycje w srebro, złoto, ropę i inne;
 • Forex, pozagiełdowy rynek wymiany par walutowych;
 • Kryptowaluty – umowne jednostki wartości;
 • Indeksy, obligacje oraz EFT-y.

I wiele innych, których poznanie i optymalna selekcja pod kątem własnych preferencji jest tylko kwestią czasu.

Artykuł sponsorowany

Redakcja malyrynek.pl